top of page
business-camera-coffee-1509428-1024x669.
Privacy Statement

People & Analytics en haar opdrachtgevers ontwikkelen toepassingen, diensten en advies ondersteunend op het gebied van People en Performance, Teams, Selectie van kandidaten en/of Ontwikkeling van medewerkers en Strategische Organisatie Vraagstukken. People & Analytics en de Verwerkingsverantwoordelijke opdrachtgevers, achten het van groot belang om zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. In dit Privacy Statement leggen wij u uit hoe People & Analytics daarmee omgaat en wat uw rechten zijn.

Wie verwerkt deze gegevens?
Verwerker: People & Analytics, KVK 69390487, Martinikerkhof 9, 9712 JG Groningen,
 info@peopleandanalytics.nl

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij adviseren u en/of onze opdrachtgevers ondersteuning op het gebied van People en Performance, Teams, Selectie en/of Ontwikkeling van medewerkers en Strategische Organisatie Vraagstukken. De verwerkingsverantwoordelijke opdrachtgever dient u te informeren over het doel in uw situatie.

Welke gegevens verwerken wij?
Het gaat om informatie die u aan ons verstrekt, waaronder persoonsgegevens, zoals naam, leeftijd, opleidingsniveau, email, woonplaats, geboortedatum, correspondentie, uw acties op onze website. Tests en vragenlijsten bevatten verschillende soorten informatie, onder meer over uw capaciteiten en persoonlijkheid deze worden in versleutelde correspondentie naar u en/of de opdrachtgever verstuurd. Per vragenlijst wordt het doel toegelicht en waar nodig vooraf door de opdrachtgever om uw toestemming gevraagd. De verantwoordelijke opdrachtgever kan op maat gemaakte vragen hebben en zal u daarover informeren.

Recht op inzage, meenemen of rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens
U heeft het recht op inzage, meenemen, rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken kunt u zich wenden tot: People & Analytics:
info@peopleandanalytics.nl

Gebruik van persoonsgegevens door derden
People & Analytics verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. De Verwerkingsverantwoordelijke opdrachtgever dient om uw toestemming te vragen om informatie te delen met derden, waaronder hun opdrachtgevers.

Duur van de opslag
De bewaarduur van uw gegevens is maximaal twee jaar, conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen. De verantwoordelijke opdrachtgever kan een kortere maximale bewaartermijn hanteren.

Cookies
Voor het goed technisch functioneren van de website worden cookies geplaatst. Deze verzamelen geen persoonsgegevens, maar dienen voor de technische werking van de webapplicaties.

Meldpunt kwetsbaarheden​
Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden aan
 info@peopleandanalytics.nl . Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Overige rechten
Graag wijzen wij u op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wel stellen wij het op prijs indien u eerst uw klacht aan verantwoordelijke opdrachtgever of People & Analytics wilt sturen.

bottom of page